NovinkyZIMA s KLEBROM + darček

ZIMA s KLEBROM.PDF

Moto pneu už aj na B2B

výber moto.pdf

Výber industry / agro pneu

výber agro, industry.pdf

Pneumatiky nie sú banány

Pneumatiky nie sú banány.pdf

Bezplatný spätný odber opotrebovaných pneumatík

 

Spoločnosť Handlopex Slovakia, s.r.o. v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. zabezpečuje spätný zber odpadových pneumatík na každej svojej prevádzke počas pracovnej doby. Adresy prevádzok sú uvedené v kontaktoch.

 

Spoločnosť Handlopex Slovakia, s.r.o. je v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. šiesteho oddielu § 69 výrobcom pneumatík.

 

odsek (6) - Výrobca pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza pneumatiky na trh Slovenskej republiky. Za výrobcu pneumatík sa nepovažuje osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti dodáva pre výrobu motorových vozidiel alebo nemotorových vozidiel pneumatiky, ktoré boli následne namontované na tieto vozidlá ako súčasť štandardnej výbavy.

 

 

Copyright © 2016 Handlopex.sk.